Home / Góc Cười / Truyện lý luận hay – Không sao, em vẫn còn chìa khóa sơ cua cơ mà

Truyện lý luận hay – Không sao, em vẫn còn chìa khóa sơ cua cơ mà

– Tại sao không bao giờ em nhớ rút chìa khóa ra khỏi xe thế hả?

Cô vợ cũng không vừa:

– Em cố tình để đấy. Vì nếu rút ra thì em sẽ quên mất đã cất chìa khóa xe chỗ nào mất thôi.

– Nhưng em cứ cắm như thế thì trộm lấy thì sao? – Ông chồng rên rỉ.

Cô vợ vênh mặt:

– Không sao, em vẫn còn chìa khóa sơ cua cơ mà!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!