Home / Góc Cười / Truyện học đường – Thế tại sao bọn em dùng phao !

Truyện học đường – Thế tại sao bọn em dùng phao !

Bị bắt đứng phạt ở góc lớp, Tũn ấm ức hỏi cô giáo:

– Thưa cô, mọi người vẫn thường ví thầy cô giống như người lái đò có đúng không ạ?

– Đúng vậy thì sao? – cô giáo hỏi lại.

Tũn bức xúc:

– Thế tại sao bọn em dùng phao, người lái đò lại cấm và phạt thế này ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!