Home / Góc Cười / Truyện gà con – hắt hơi một cái là cả thế giới phải sợ

Truyện gà con – hắt hơi một cái là cả thế giới phải sợ

Sư tử cười nói:

– Ta là kẻ mạnh nhất, ta mà gầm lên một tiếng là cả khu rừng đều phải khiếp sợ.

Cá mập cao giọng cãi lại:

– Ta mới là kẻ mạnh nhất, ta mà há miệng một cái là cả chiếc thuyền chìm trong đại dương mênh mông.

Đến đây gà mới lên tiếng:

– Bọn bây khoác lác mà không biết ngượng à, ta mà hắt hơi một cái là cả  thế giới lo cuống cuồng vì sợ H5N1 ngay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!