Home / Góc Cười / Truyện đường phố – Tao không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao

Truyện đường phố – Tao không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao

Chàng trai đi dạo trên phố thì gặp cậu bạn học đi cùng với một cô gái. Anh ta hỏi với giọng nghiêm nghị:

– Ai đây?

Người bạn cười tươi đáp:

– Bạn gái tao.

Chàng trai tức giận quát:

– Tao không hỏi mày, tao đang hỏi vợ tao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!