Home / Góc Cười / Truyện 2 cậu bạn – Cậu làm thế nào mà được như vậy ?

Truyện 2 cậu bạn – Cậu làm thế nào mà được như vậy ?

Một người bạn tò mò hỏi:

– Cậu làm thế nào mà được như vậy?

– Vì tôi biết cách làm phụ nữ vui vẻ, hài lòng. – chàng trai đáp.

Người bạn tròn mắt:

– Làm cách nào?

Anh chàng bảo vệ tự hào:

– Rất đơn giản. Khi các nữ khách hàng đến, tớ đón họ bằng câu: ‘Xin chào bà!’, còn khi họ rời thẩm mỹ viện, tớ chào họ: ‘Xin tạm biệt cô!’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!