Home / Góc Cười / Tham ăn – Không tranh thủ ăn thì chúng nó ăn hết à?

Tham ăn – Không tranh thủ ăn thì chúng nó ăn hết à?

– Hôm nay ông đi ăn tiệc có vui không, có gặp ai quen không?

– Vui gì mà vui, còn chưa hết bực mình đây này. – ông chồng cáu gắt.

Bà vợ ngạc nhiên:

– Sao vậy?

– Chán lắm, hôm nay ăn cỗ ngồi cùng toàn bọn ăn tham.

– Thế ông ngồi ăn cùng với những ai?

– Ôi trời, ai rảnh để ý xem có những ai, không tranh thủ ăn thì chúng nó ăn hết à?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!