Home / Bản Tin Luật / Khai, nộp thuế đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Khai, nộp thuế đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp

Hiện nay hoạt động bán hàng đa cấp đang diễn ra rất nhiều, tuy nhiên không nhiều doanh nghiệp hiểu được cách để khai thuế, nộp thuế đúng quy định của pháp luật. Luật Lawkey xin gửi tới bài viết về khai nộp thuế cho cá nhân bán hàng đa cấp.  Nếu bạn không muốn mất thời gian với những thủ tục kế toán thuế dưới đây có thể tham khảo dịch vụ kế toán thuếuy tín của chúng tôi.

khai-nop-thue-doi-voi-doanh-nghiep-ban-hang-da-cap

1.Khấu trừ thuếđối với cá nhân bán hàng đa cấp

Khấu trừ thuếđối với  cá nhân bán hàng đa cấp được quy định như sau:

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả tiền hoa hồng cho cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý bán đúng giá có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân nếu doanh nghiệp xác định số tiền hoa hồng trả cho cá nhân tại đơn vị trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng.

Trường hợp trong năm cá nhân phát sinh hoạt động kinh doanh từ nhiều nơi và cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể uỷ quyền theo quy định của pháp luật để doanh nghiệp khấu trừ thuế đối với số tiền hoa hồng nhận được tại đơn vị từ 100 triệu/năm trở xuống.

2. Nguyên tắc khai thuếđối với cá nhân bán hàng đa cấp

Nguyên tắc khai thuếđối với cá nhân bán hàng đa cấp như sau:

– Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân bán hàng đa cấp thì khai thuế theo tháng hoặc quý. Nguyên tắc xác định đối tượng khai thuế theo tháng hoặc quý thực hiện theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

– Doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện khai thuế theo tháng hoặc quý và không phải khai quyết toán thuế đối với nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp.

– Cá nhân làm đại lý bán hàng đa cấp nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC.

3. Hồ sơ khai thuếđối với cá nhân bán hàng đa cấp

– Hồ sơ khai thuế tháng, quý của tổ chức khấu trừ

+ Doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp của cá nhân khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC.

+ Đối với tờ khai của kỳ tháng/kỳ quý cuối cùng trong năm, phải kèm theo Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).

– Hồ sơ khai thuế năm của cá nhân trực tiếp khai thuế

Cá nhân làm đại lý bán hàng đa cấp thuộc diện khai thuế năm khai thuế theo Tờ khai mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư sô 92/2015/TT – BTC.

4 . Thời hạn nộp hồ sơ khai thuếđối với cá nhân bán hàng đa cấp

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng của doanh nghiệp bán hàng đa cấp chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quý của doanh nghiệp bán hàng đa cấp chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của cá nhân thuộc diện khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

5. Thời hạn nộp thuếđối với cá nhân bán hàng đa cấp

– Đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

– Đối với cá nhân thuộc diện khai thuế năm thì thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm.

6. Nơi nộp hồ sơ khai thuếđối với cá nhân bán hàng đa cấp 

-Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp khấu trừ thuế đối với tiền hoa hồng từ làm đại lý bán hàng đa cấp của cá nhân nộp hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Cá nhân làm đại lý bán hàng đa cấp thuộc diện khai thuế năm nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi thường trú hoặc tạm trú).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!