Home / Góc Cười / Cười vui – Trả lời câu hỏi tại sao đi học muộn !

Cười vui – Trả lời câu hỏi tại sao đi học muộn !

– Tại sao em đi học muộn?

Học trò cúi đầu thưa:

– Thưa thầy, tại vì em muốn đi câu, nhưng bố em không cho đi ạ.

Thầy giáo dịu giọng:

– Bố em làm thế là đúng. Chắc bố em cũng giải thích tại sao em phải đi học chứ?

Học trò gãi đầu:

– Vâng, bố em bảo vì giun ít quá nên không đủ cho hai bố con cùng câu.

– !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!