Home / Góc Cười / Chuyện yêu và hôn nhân – Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện lâu dài hơn

Chuyện yêu và hôn nhân – Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện lâu dài hơn

– Anh à, bọn mình quen nhau cũng một thời gian dài rồi. Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện lâu dài hơn?

Bạn trai cô thở dài:

– Thú thật với em, anh cũng từng nghĩ nhưng gia đình anh phản đối kịch liệt quá…

Na thảng thốt:

– Sao lại thế, em vẫn chưa ra mắt gia đình anh lần nào mà? Vậy trong nhà ai là người phản đối nhiều nhất, anh cứ nói để em nghĩ cách thuyết phục.

Bạn trai Na lắc đầu:

– Vô ích thôi, là vợ anh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!