Home / Góc Cười / Chuyện nguy hiểm – Đến lấy anh tôi còn dám thì có gì phải sợ nữa cơ chứ

Chuyện nguy hiểm – Đến lấy anh tôi còn dám thì có gì phải sợ nữa cơ chứ

– Hôm trước có phóng sự cảnh báo trà sữa trân châu độc hại lắm, em có xem chưa?

Vợ Tý hồn nhiên gật đầu:

– Xem rồi.

– Thế mà em vẫn dám mua về uống sao? – Tý khó chịu.

Vợ anh nhún vai:

– Đến lấy anh tôi còn dám thì có gì phải sợ nữa cơ chứ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!