Home / Góc Cười / Chuyện bác sĩ bất ngờ – Cô đã uống thuốc gì rồi?

Chuyện bác sĩ bất ngờ – Cô đã uống thuốc gì rồi?

– Dạo này tôi ngủ rất nhiều, uống thuốc rồi nhưng tình hình ngày càng tệ hơn.

Bác sĩ hỏi:

– Cô đã uống thuốc gì rồi?

– Thuốc ngủ. – người phụ nữ đáp.

Bác sĩ kêu lên:

– Ôi trời, cô đã ngủ nhiều rồi còn uống thuốc ngủ làm gì chứ?

Người phụ nữ hoang mang:

– Ơ, bị cảm thì uống thuốc cảm, bị ho thì uống thuốc ho, thế tôi bị bệnh ngủ nhiều thì uống thuốc ngủ là đúng rồi còn gì!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *