Home / Góc Cười / Câu chuyện ế – Mình muốn tìm hiểu thông tin về vấn đề hôn nhân gia đình ạ

Câu chuyện ế – Mình muốn tìm hiểu thông tin về vấn đề hôn nhân gia đình ạ

– Chào bạn, mình muốn tìm hiểu thông tin về vấn đề hôn nhân gia đình ạ.

Nhân viên tư vấn đáp:

– Xin anh vui lòng đặt câu hỏi.

Chàng trai ấp úng:

– Chuyện là mình cũng đến tuổi lập gia đình rồi. Mình muốn hỏi là khi đến ủy ban xã, huyện làm giấy đăng ký kết hôn thì cô dâu mình tự dắt theo, hay đến đó người ta phát cho ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!