Home / Góc Cười / 2 người bạn – Tớ tin chồng tớ sẽ sống hòa hợp với lũ lợn vô cùng

2 người bạn – Tớ tin chồng tớ sẽ sống hòa hợp với lũ lợn vô cùng

– Tớ sẽ nghe lời cậu, Susan. Từ giờ tớ sẽ không suy nghĩ tiêu cực nữa, tớ sẽ lạc quan với tất cả mọi thứ.

– Thật chứ? – Susan cười mỉm.

Betty gật đầu:

– Thật mà, tớ sẽ bắt đầu suy nghĩ tích cực từ ngay bây giờ!

Susan hất hàm:

– Thử xem nào!

– Trước đây, tớ luôn bảo chồng tớ ở bẩn đến mức lợn cũng chẳng chịu nổi. – Betty từ tốn nói – Nhưng từ nay, tớ sẽ không bao giờ nói vậy nữa, vì tớ tin chồng tớ sẽ sống hòa hợp với lũ lợn vô cùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!