Home / Góc Cười / 2 cô bạn – không nên lấy những người đàn ông có thể sửa chữa mọi thứ

2 cô bạn – không nên lấy những người đàn ông có thể sửa chữa mọi thứ

Hai cô hàng xóm tán gẫu về các ông chồng, một cô tự hào nói:

– Chồng tôi là một người đàn ông vô cùng tuyệt vời. Chị không tin được đâu, anh ấy có thể sửa chữa tất cả mọi thứ trong nhà.

– Tuyệt! – người hàng xóm cảm thán – Nhưng mẹ tôi vẫn luôn khuyên là không nên lấy những người đàn ông có thể sửa chữa mọi thứ.

– Tại sao chứ?

– Vì điều đó đồng nghĩa với việc cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mua đồ mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!